The Imperium er resultatet af The Emperors vision om at samle menneskeheden. I realiteten er livet i dette imperie ofte barskt, brutalt og kort - der er mange farer, og for at bekæmpe disse har the Imperium mange forskellige militære enheder der, mere eller mindre, samarbejder for at beskytte menneskeheden i den mørke fremtid.